Kutatás a korrupció árnyékában

Az 1989-es rendszerváltozásig Kelet-Európában szokványos dolog volt a csereüzlet. Jóllehet, még ma is virágzik a pult alatti kereskedelem, az urambátyámosdi azonban drága és nem hatékony. Az Európai Unió kutatási projektje hivatott országokat átfogóan, de mégsem egységes módon korlátozni a korrupciót.

Mit kóstál a világ? Mennyit ér meg nekünk, hogy megakadályozzuk a korrupcióval történő kiárusítását? Világszerte találkozhatunk a jelenséggel, ami túlnyúlik az országok és kultúrák határain. A kifejezés latin eredetű, a "corrumpere" ige eredeti jelentése "elront, megsemmisít, megveszteget". A társadalomtudományok a korrupciót a következőképpen definiálják: "hivatallal vagy más bizalmi pozícióval magáncélra történő visszaélés". Három fajtája különíthető el: a megvesztegetés, a hűtlen kezelés és a nepotizmus. A politikailag független, közhasznú Transparency International szervezet megfogalmazásában a korrupció "állami vagy magángazdaságbeli pozícióval, illetve hatalommal való titkos visszaélés egyéni haszon vagy előny érdekében". A szervezet a civil társadalom demokratikus alapelveinek - az integritás, a felelősség és átláthatóság - megőrzéséért küzd, melyeket szerinte "korrupció" fenyeget.

Bővebben: Kutatás a korrupció árnyékában